Dự Án Gamuda

Dự án Gamuda chuyên trang cung cấp chia sẻ thông tin chi tiết các dự án do tập đoàn đa Quốc gia Gamuda Land (100% vốn Malaysia) làm chủ đầu tư và phát triển dự án. Các dự án do Gamuda phát triển đều có 4 điểm chung:

  • Nhà kiến tạo đô thị có trách nhiệm,
  • Quan tâm đến con người và cộng đồng,
  • Quan tâm đến thiên nhiên và môi trường,
  • Thúc đẩy sư cải tiến để tạo ra giá trị.

Các dự án Gamuda Land Đang triển khai

Các thành tựu đạt được

Gamuda land đồng hành cùng các thương hiệu

Tin Tức Liên Quan